Δημήτρης Σμαϊλης MD Γενικός χειρουργός Ογκολόγος. Π. Μικροπούλου 9 & Μ. Αντύπα , 141 21 , Ν.Ηράκλειο

Δημήτρης Σμαϊλης MD
Γενικός χειρουργός – Ογκολόγος

Σμαΐλης Δημήτρης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1995 – 1997
Comperative study of Adjuvand treatment with (5-FU plus Leucovorin) with or without interferon A in Duke’s B – C colon cancer and Comperative study of Adjuvand treatment with radiation and 5-FU vs 5-FU/Leucovorin and radiation plus 5-FU in Duke’s B – C rectal carcinoma (Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα)
1995 – 1997
Comperative study of αdjuvand treatment with 5-FU alone vs 5-FU /Leucovorin vs 5-FU / interferon A in patients with advanced colorectal cancer (Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα)
1996 – 1999
Α prospective randomized multicenter phase III clinical trial comparing the effects of Panorex plus 5-FU/Leucovorin vs 5-FU/Leucovorine vs Panorex alone in patients with surgically resected stage III carcinoma of the colon (ΕΟΦ 866/19η/18-10-1995)
1994 – 2000
Αdjuvant therapy in operable pancreatic cancer ( European Study Group for Pancreatic Cancer ESPAC -1 )
1995 – 1999
Development of Quality of life measurement in pancreatic cancer (European Quality of Life in Pancreatic Cancer study group – EQoLiPA)
1996 – 1997
Clinical trial of pefloxacin vs. imipenem in preventing infected pancreatic necrosis (Συνεργασία με Παν/μιο της Verona - Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια αρ. και Ελληνικά Συνέδρια αρ. 10)
1997 – 1998
An open label phase II study to evaluate a 28-day regiment of oral 5-fluorouracil plus 776C85 in patients with previously untreated, unresectable advanced adenocarcinoma of the pancreas (EOΦ 214/3η/16-4-1997)
1997 – 1998
Μελέτη της απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων μετά την προεγχειρητική χορήγηση 5-FU, σε αρρώστους με καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού (σε συνεργασία με το Γαστρ/κό Τμήμα του Cornell University, New York, USA) (Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια αρ. και σε Ελληνικά Συνέδρια αρ. 13)
1996 – 1997
Μελέτη της παγκρεατικής έκκρισης σε αρρώστους που έχουν υποβληθεί σε γαστρεκτομή (Παγκρεατολογική Μονάδα – A Xειρ. Τμήμα)
1996
Mελέτη φάσης ΙΙ: Συνδυασμένη θεραπεία με Oxiliplatin και 5- FU με Λευκοβορίνη σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παχέως εντέρου (Ογκολογική Μονάδα Α Χειρουργικού Τμήματος – Ογκολογικό Τμήμα Νοσ. Αγίων Αναργύρων Αττικής)
1988 – 1999
A double-blind, placebo-controlled, randomized study comparing gemcitabine plus marimastat vs. gemcitabine plus placebo as first line therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer (Πολυκεντρική μελέτη με συμμετοχή ερευνητικών κέντρων Ευρώπης και ΗΠΑ ΕΟΦ 0-66/2η/4-2-1998)
1998 – 1999
Κλινική μελέτη (φάσης ΙΙ) του φαρμάκου GR 205171 σε συνδιασμό με Ondasetron για τον έλεγχο του εμέτου και της μετεγχειρητικής ναυτίας. (Πολυκεντρική μελέτη με συμμετοχή ερευνητικών κέντρων Ευρώπης ΕΟΦ 0-202/5η/16-9-98)
1999 – 2000
A prospective randomized study of adjuvant radio-chemotherapy in patients with operable rectal carcinoma Dukes’ B or C (Πολυκεντρική μελέτη με συμμετοχή ερευνητικών κέντρων Ευρώπης ΕΟΦ …….)
1999
A double blind, placebo controlled, randomized, parallel group, multicenter phase II dose response study of EPA 95 % diester capsules in patients with cancer cachexia (Πολυκεντρική μελέτη με συμμετοχή ερευνητικών κέντρων Ευρώπης ΕΟΦ 0-731/10η/16-6-1999)
2000
Adjuvant treatment in resectable pancreatic cancer. Comparison of 5-FU/Leucovorin vs Gemsitabine vs Observation (ESPAC-3)