Δημήτρης Σμαϊλης MD Γενικός χειρουργός Ογκολόγος. Π. Μικροπούλου 9 & Μ. Αντύπα , 141 21 , Ν.Ηράκλειο

Δημήτρης Σμαϊλης MD
Γενικός χειρουργός – Ογκολόγος

Λαπαροσκοπική χειρουργική

Τι είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική είναι ίσως η σημαντικότερη εξέλιξη της Γενικής Χειρουργικής στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Η λέξη λαπαροσκόπηση προέρχεται από τις λέξεις «λαπάρα» που σημαίνει κοιλιά και «σκοπώ» που σημαίνει βλέπω. Έτσι, ενώ η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση γίνεται μέσα από μεγάλες τομές στην κοιλιά ώστε να υπάρχει άμεση όραση των οργάνων του ασθενούς, στη λαπαροσκόπηση ο χειρουργός πραγματοποιεί την επέμβαση μέσα από μικρές τομές και βλέπει σε μεγέθυνση τα εσωτερικά όργανα του ασθενούς, σε μια οθόνη. Λαπαροσκόπηση είναι η επισκόπηση της περιτοναϊκής κοιλότητας με τηλεσκόπιο που εισάγεται στην κοιλιά διαμέσου του κοιλιακού τοιχώματος μετά από δημιουργία πνευμοπεριτοναίου. Λαπαροσκοπική χειρουργική καλείται η πραγματοποίηση τεκμηριωμένων χειρουργικών επεμβάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγεί σε μικρότερο χειρουργικό τραύμα εισόδου με συνέπεια την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς. Οι χειρουργικοί χειρισμοί πραγματοποιούνται έξω από το σώμα του ασθενούς μέσω λαπαροσκοπικών εργαλείων που μεταφέρουν τις κινήσεις παρασκευής των ιστών μέσα στους στενούς χώρους της περιτοναϊκής κοιλότητας ή άλλων εξωπεριτοναϊκών χώρων, υπό άμεση όραση μέσω βιντεοκάμερας και οθόνης τηλεόρασης. Η λαπαροσκοπική μέθοδος απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση και εμπειρία. Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της συμβατικής λαπαροενδοσκόπησης που παρά τα πολλά πλεονεκτήματά της, παρουσιάζει κάποιους περιορισμούς. Ωστόσο και η ρομποτική προϋποθέτει καλή γνώση των αρχών της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και γι’ αυτό θεωρούμε σκόπιμη την αναφορά σε αυτές. Τελευταία αποτελεί θέμα συζητήσεων κατά πόσο θα πρέπει οι νέοι χειρουργοί να εκπαιδεύονται κατευθείαν στη ρομποτική ή στη λαπαροσκοπική, ή αν θα πρέπει πρώτα να αποκτούν δεξιότητα στην κλασσική «ανοικτή» χειρουργική. Υιοθετούμε την άποψη του Ash Tewari ότι «όταν έχεις μάθει χειρουργική, ξέρεις να χειρουργείς με κάθε τρόπο: ανοικτά, λαπαροσκοπικά, ρομποτικά ή διαμέσου φυσικών οπών».

Πως αναπτύχθηκε η λαπαροσκοπική χειρουργική

Το όραμα της επέμβασης διαμέσου της παρατήρησης εκπληρώθηκε χάρη στην εξέλιξη τόσο της επιστήμης, όσο και της τεχνολογίας, με τη χρήση των οπτικών ινών και της τεχνολογίας video. Η δημιουργία εικόνας τριών διαστάσεων θα διευρύνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες και τις προοπτικές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Πλεονεκτήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής

H πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα: Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα Γρήγορη ανάρρωση Μηδαμινή απώλεια αίματος Γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο Μικρότερο κόστος νοσηλείας Ταχεία επάνοδο στην εργασία Μεγέθυνση εικόνας κατά 10-15 φορές και καλύτερο φωτισμό Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου Σχεδόν εξάλειψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα, όπως η διαπύηση, η διάσπαση, η κήλη, ο χρόνιος πόνος κ.λπ. Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές Μείωση πιθανότητας για δημιουργία μετεγχειρητικών συμφύσεων H χειρουργική ομάδα προφυλάσσεται από τη μετάδοση ιογενών λοιμώξεων Δίνεται δυνατότητα αντιμετώπισης ασθενών σε βαρεία κατάσταση

Εφαρμογές λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Οι σημερινές εφαρμογές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έχουν επεκταθεί σε ένα μεγάλο φάσμα επεμβάσεων, περιλαμβάνοντας τόσο απλές, όσο και εξειδικευμένες επεμβάσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται:


Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή και διερεύνηση χοληδόχου πόρου σε συνδυασμό με διεγχειρητική χολοαγγειογραφία, διεγχειρητική χοληδοχοσκόπηση και διεγχειρητική υπερηχοτομογραφία Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κήλης (βουβωνοκήλης, μηροκήλης, κοιλιοκήλης, κ.λπ.) Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με ή χωρίς δια-φραγματοκήλη και λαπαροσκοπική καρδιομυοτομή για την αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου Λαπαροσκοπική κολεκτομή τόσο για την αντιμετώπιση των καλοήθων παθήσεων του παχέος εντέρου (εκκολπωμάτωση, πολύποδες, ελκώδης κολίτιδα, κ.λπ.), όσο και για τον καρκίνο του παχέος εντέρου Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας με τοποθέτηση δακτυλίου ή άλλες σύνθετες τεχνικές (γαστρικό by pass, κ.λ.π.). Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού / συμφύσεων Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση καλοηθών & κακοηθών παθήσεων του μαστού Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων (ενδομητρίωση, συμφύσεις στην πύελο, κύστες ωοθηκών, ινομυώματα μήτρας, εξωμήτριος κύηση, κ.λπ.) καθώς και λαπαροσκοπική υστερεκτομή Λαπαροσκοπική ογκολογική χειρουργική για τη σταδιοποίηση ή την παρηγορητική αντιμετώπιση καρκίνου Λαπαροσκόπηση στην οξεία κοιλία (περιτονίτιδα) και στο τραύμα Διαγνωστική λαπαροσκόπηση, συνηθέστερα για τη διερεύνηση του κοιλιακού πόνου, τη λήψη ιστού ή υγρού για τη διενέργεια βιοψίας, κ.λπ. Λαπαροσκοπική παγκρεατεκτομή Λαπαροσκοπική γαστρεκτομή Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους Λαπαροσκοπική χειρουργική ήπατος Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή Λαπαροσκοπική πυελική λεμφαδενεκτομή